Ολοκλήρωση εγκατάστασης συστήματος Softone στην Πολύμορφη ΑΕ

Κατηγορία Project:

Ημερομηνία υλοποίησης: 15/10/2008

Περιοχή:

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων: 4

Ολοκλήρωση εγκατάστασης συστήματος Softone στην Πολύμορφη ΑΕ

Γενικά για την εταιρεία Η εταιρεία polimorfi S.A. (www.polimorfi.gr) με το παλιό της όνομα Bulkoil A.E. ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1992. Αρχικά ο κύριος κλάδος δραστηριότητας της εταιρείας απευθύνεται στον τομέα των κατασκευαστικών εταιρειών οδοποιίας. Η συνέπεια, η ποιότητα και η σταθερότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων καθιερώνει την τότε Bulkoil A.E.πολύ γρήγορα ως βασικό προμηθευτή στη Β. Ελλάδα στα ασφαλτικά προϊόντα οδοποιίας, εμπορευόμενη Άσφαλτο, μαζούτ, πετρέλαια και λιπαντικά. Το 2003 αποχωρεί από τα καύσιμα απασχολούμενη πλέον ολοκληρωτικά στα νέα προϊόντα του StreetPrint και το 2005 λόγο αλλαγής φύσεως αντικειμένου μετονομάζεται σε Polimorfi Α.Ε. Τα κεντρικά γραφεία της και οι εγκαταστάσεις τις εταιρείας βρίσκονται στην Περαία Θερμαϊκού 45.
Σενάριο εγκατάστασης Η εταιρεία χρειαζόταν έναι καινούριο μηχανογραφικό σύστημα τιμολόγησης, λογιστικής παρακολούθησης, και ελέγχου πελατών και προμηθευτών. Οι ανάγκες επέβαλαν σταθερότητα λειτoυργίας και ταχύτητα στην ενημέρωση της λογιστικής ενότητας καθώς και την άμεση διοικητική πληροφόρηση. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η λύση της Softone με το SoftOne 300 να συνδυάζει εμπορική και λογιστική διαχείριση. Εγκατάστάθηκε νέος σταθμός εργασίας και φορολογικός μηχανισμός TaxLine 1000 για την ολοκλήρωση των τιμολογήσεων. Στα άμεσα πλάνα της επιχείρηση είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος σε συνεργασία με την εγκατεστημένη εμπορική εφαρμογή