Προφίλ

    1. Γενικά

1.1 Σύσταση

Η Techsoft Α.Ε.  ιδρύθηκε το 2004 στην Θεσσαλονίκη με έδρα στην οδό Βασ. Ολγας 206, έχοντας ως βασικό κορμό δραστηριοτήτων τη δημιουργία και διανομή προιόντων υψηλής τεχνολογίας, μέσα από τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής. Το καλοκαίρι του 2008 ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεςι στην περιοχή του Med. Cosmos στην Πυλαία Θεσσαλονίκης συνολικής έκτασης 140 Τ.Μ. όπου και φιλοξενούνται τα τμήματα της εταιρείας. 

                                                   Techsoft Offices      Techsoft Offices 2     Techsoft offices 3

1.2 Όραμα

To όραμά της Techsoft Α.Ε. είναι η ευρύτερη δυνατή και αξιόπιστη εξάπλωση και υιοθέτηση των εφαρμογών πληροφορικής και  επικοινωνιών στην ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε όλοι οι Ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν κοινωνοί των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών και να εμφανίζονται αναταγωνιστικές στην ενοποιημένη ευρωπαική αγορά.

Μέσα στα πλαίσια αυτά βασικός στόχος είναι η ευρύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας μέσα από την παραγωγή, διάθεση και υποστήριξη εμπορικά αυτόνομων και αυτοδύναμων εφαρμογών που αναπτύσσονται με ίδιους πόρους και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εισαγωγή τους στην ελληνική και διεθνή αγορά. 

1.3 Στρατηγική

H στρατηγική της Techsoft Α.Ε. είναι σταθερή, ευέλικτη και εξελισσόμενη. Μέσα από αυτή προβάλλουν τρεις κύριες αρχές:  Τεχνογνωσία, Αξιοπιστία, και Αποτελεσματικότητα. Οι αρχές αυτές αποτελούν  πρωταρχικούς τομείς καθορισμού της δράσης μας και της επαφής μας με οποιονδήποτε συνεργάτη.

 

1.4 Αποστολή

Η αποστολή της Techsoft Α.Ε. είναι η αύξηση της εγκατεστημένης βάσης των συνεργατών της  και η διατήρηση και αξιοποίησή της, για την προώθηση πρωτοποριακών λύσεων στην σύγχρονη επιχείρηση και τις διαδικασίες της.

 

2 Διαδικασίες Ποιότητας 

H Techsoft Α.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας στις εσωτερικές της διαδικασίες για την ταχύτερη και αποδοτικότερη κατανομή των εργασιακών της πόρων και τη βέλτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

Το πρόγραμμα επιχειρησιακών πόρων της εταιρείας(ERP) καταγράφει το σύνολο των προσφορών, παραγγελιών και συναλλαγών με τους συνεργάτες. Μηχανογραφημένα έντυπα αποθηκεύονται στο σύστημα καθιστώντας δυνατή την ανάγνωση από κάθε authorized χρήστη, ενώ η επικοινωνία με το SmartCRM καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση των έργων ανά πελάτη, την καταγραφή των κλήσεων και την πρόβλεψη του κόστους νέων Project. 

Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας μέσα από  την τάχιστη διανομή και καταχώρησή της.

 

    3. Δραστηριότητες

 

Η Techsoft Α.Ε. μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης αποστολής της έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο κύκλο δραστηριοτήτων που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

-          Συμβουλευτική μηχανογράφισης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων παραγωγής, υπηρεσιών, μεταπώλησης κτλ (I.T. Consultancy).

-          Ανάπτυξη λογισμικού για οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. (Software Development).

-          Υλοποίηση εγκαταστάσεων ERP για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία με τη Softone και τη LOGIC DIS.(ERP Implementation).

-          Υλοποίηση εγκαταστάσεων CRM και MRP για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.(CRM Implementation).

-          Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων (Network Solutions).

-          Εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτρονικής παρακολούθησης χώρων μέσω WEB(WEB CAM Security).

-          Μελέτη και υλοποίηση Multimedia συστημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Multimedia Systems Implementation ).

-          Σχεδιασμός και εκτύπωση offset διαφημιστικών εντύπων, σχεδιασμός και  εκτυπώσεις μακετών κτλ (Digital Printing).

-          Δημιουργία εικονικών περιηγήσεων και πανοραμικών απεικονίσεων(Virtual Tour).

-          Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων με παροχή συμβολαίων συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού,

-          Web development, design και φιλοξενία ιστοσελίδων.(Web Services)

-          Εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη ασύρματου δικτύου Internet με χρονοχρέωση(Prepaid Hot Spot Access) 

 

Techsoft οργανόγραμμα