Υπηρεσίες

technology by Techsoft

Η Techsoft μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης αποστολής της έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο κύκλο δραστηριοτήτων που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Συμβουλευτική μηχανογράφισης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων παραγωγής, υπηρεσιών, μεταπώλησης κτλ (I.T. Consultancy).
 • Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών (Business Process Reingeneering)
 • Ανάπτυξη λογισμικού για οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. (Software Development).
 • Υλοποίηση εγκαταστάσεων ERP για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία με τη Softone και τη LOGIC DIS.(ERP Implementation).
 • Υλοποίηση εγκαταστάσεων CRM και MRP για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.(CRM Implementation).
 • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων (Network Solutions).
 • Εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτρονικής παρακολούθησης χώρων μέσω WEB(WEB CAM Security).
 • Μελέτη και υλοποίηση Multimedia συστημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Multimedia Systems Implementation ).
 • Σχεδιασμός και εκτύπωση offset διαφημιστικών εντύπων, σχεδιασμός και εκτυπώσεις μακετών κτλ (Digital Printing).
 • Δημιουργία εικονικών περιηγήσεων και πανοραμικών απεικονίσεων(Virtual Tour)
 • Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων με παροχή συμβολαίων συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού,
 • Web development, design και φιλοξενία ιστοσελίδων.(Web Services)
 • Εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη ασύρματου δικτύου Internet με χρονοχρέωση(Prepaid Hot Spot Access).
 • Διαχείριση της Επιχειρηματικής Απόδοσης & Activity Based Costing
 • Project Management
 • Στρατηγική Πληροφορικής και Διοίκηση Έργων
 • Data Warehousing / Business Intelligence - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πελάτη (CRM)
 • Μελέτες Ασφάλειας
 • Disaster Recovery
 • Ανθρώπινο Δυναμικό - HR Consulting

Η επιτυχία της Techsoft στο τομέα των μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει να κάνει με την ουσιαστική και ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων που διερευνά και την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων της και των υλοποιήσεών της. Αποφεύγοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις και αναφορές και επικεντρωνόμενη στην ουσία των δεδομένων προτείνονται πάντοτε εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες λύσεις που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών.